Småhistorier
Foto: Arvid Bakke 2004

Små historier fra Facebook

 

 

Olav Morlings kommentar i facebookgruppa Tverlandet før og nå.

 

Et "gull-kantet" innlegg. Min bestefar Aleksander Pedersen Ersvik var "husmann" under Lind-gården på Ilstad. Der - under pliktarbeide - slotta - traff han en vakker og flott tjenestejente - ho Eline fra Skjerstadområde. Hun var et uekte barn - hvor distriktslegen var barnets far. Men - det er jo en annen sak. Disse to flotte ungdommene opplevde kjærlighetens sødme der i gården. Ekteskap ble arrangert - med stor hjelp av familien Lind. Og så ble livet strevsomt, men - ungdommelig lykkelig i husmannsplassen innerst i Ersvika, Men, så skjedde det - i begynnelsen av det 19.århundre - han Aleksander blir rammet av Lungebetennelse - lever gjennom "3-dagers krisen" - men kommer seg ikke - og døden innhenter han. Eline Pedersen sitter igjen som enke med 3 barn. En veldig alvorlig situasjon oppstår når "utenforstående" foreslår at enken - som enda er relativt ung - skal plasseres på gammelheimen - og barna skal plasseres rundt på gårdene. Da er det at gårdbrukeren på Lind-gården griper inn - og barn og mor blir skjermet av denne flotte Lindfamilien. Slik ble husene i Ersvika revet og gjenoppbygd ved Ilstadsjøen. Der fikk enken og barna det bra. Lindfolket fremstår for meg som noe edelt og godt. Dette er selvfølgelig noe enkelt gjengitt - historien er mere nyansert. Men er ment som en veldig sen heder til den slekta for det engasjement Julie og Edvard Lind utøvde i vår slekts favør i den for lengst svunnende tid.

Svein Møllersen har delt dette bildet sitt i Facebookgruppen Tverlandet før og nå, med følgende tekst: Julianne (Julie) Lind og Jakob Edvard Lind på Ilstad med noen av sine barn; Maren, Wilhelm(min bestefar) Erna, Østen(emigrerte) Maren, Ernesta (Ester) Ellen ("frøken Lind") på fanget, Gjertrud og Liv.

En liten historie fra Ilstad

Et par historier til med bilde fra Ilstad

Gamle Bodø Epost: post@gamlebodo.com arne engmo