Fiskematfabrikken

 

Fiskemat fra Godøynes på middags- bord over hele Salten-distriktet.

fra

Olaf Karlsens fiskematforretning har godt renomme

 

Publisert: Tor Holstad NP 1968

 

Produktene fra Olaf Karlsens fiskemat- forretning på Godøynes i Bodin har et godt renomme både i Bodø og ute i distriktet. Fremstillingen foregår i kjelleren,der fisken blir forvandlet til kaker,pudding og boller. Olaf Karlsen har sin kone Alda med i fremstillingen av fiskeproduktene og dess- uten Mary Nygård i filetskjæringen og Hilda Engmo som står for stekingen. Den daglige produksjonen er på ca. 200 kilo,og 30 forretninger i hele Salten omsetter produkt- ene. Fiskeforretningen ligger midt i et godt fiskedistrikt,og særlig er det god tilgang på råstoff fra Saltstraumen.

En liflig duft av nystekt fiskemat stiger opp fra Olaf Karlsens kjeller. Fru Hilda Engmo står ved stekemaskinen og frmtryller haugevis av nystekte,duftende fiskekaker. Her finnes det nylagede fikepuddinger og boller,og sjefen selv,Olaf Karlsen smiler mens han pakker de ferdige produktene for utsendelse til de mange forretninger rundt i distriktet. Men også Mary Nygård som skjærer fisken til filet,og Alda Karlsen som betjener hurtighakkeren er viktige brikker i fremstillingen av fiskematen.

Jeg klager ikke sier Olaf Karlsen, dette er et bra levebrød. Det er klart at det hadde vært behov for utvidelser,men så lenge vi ikke har noen som vil overta forretningen,ser vi ikke oss i stand til å bygge,sier Karlsen,og forteller at hans to døtre er reist hjemmefra og har andre oppgaver.

Olaf Karlsen startet opp i 1949. Jeg hadde prøvet sjølivet i mange år og fikk lyst til å komme i land for godt. Så kom denne ideen om å starte fiskematforretning, og selv om det på den tiden var vanskelig med strøm,så kom jeg omsider i gang.

Jeg hadde imidlertid ingen tidligere erfaring av fiskemat,men var så heldig å få hjel av Reidun Brekkan,som var bestyrerinne på en fiskemat- forretning i Bodø. Men når vi er inne på dette med elektrisk kraft,så står jeg i stor takknemlighets- gjeld til bestyrer Erling Dietz,som var interessert i at at noen kom i gang med et eller annet.

Ligger ikke forretningen usentralt til?

Vi har basert vår omsetning på engrosshandel, og har ingen vanskeligheter med å få ut varene.

Produktene til Bodø og lenger sørover sendes vanligvis med melkebilen som går i fast rute,men varene til Fauskedistriktet kjører jeg selv ut i bil,sierf Olaf Karlsen.

Det er av stor viktighet at forretningen ligger midt i et godt fiskedistrikt. Både fra Saltstraumen og Hopen-området er det rikelig tilgang på fersk fisk som torsk,sei og hyse,så vi kan ikke klage på beliggenheten sier Olaf Karlsen,som har vist at det lar seg gjøre å skaffe et godt levebrød av en hjemmebedrift av nermest beskjeden målestokk.

Olaf H. Karlsen med et brett nystekte fiskekaker

Fru Alda Karlsen har ansvaret for at fiskematen blir tilsatt de riktige doser med melk,pepper,salt og andre tilsetninger som skal gjøre dem velsmakende.Her blandes fiskematen i hurtighakkeren.

Fotoalbum i Bodø før og nå

 

En oversikt over de mest benyttede album i denne Facebook-gruppa.

 

Verdens kraftigste tidevannsstrøm

 

En reportasje klippet fra Aftenposten om Saltstraumen. i 1973