Levd liv

 

1880. Et fiskarbondesamfunn. Johan Myrvold vokser opp

Dette er kun et utdrag om Myrvolds historie. Få med deg hele på Arkiv Nordland

 

Johan Kornelius Myrvold

ble født en januardag i 1880 på

en husmannsplass på Godøynes i Bodø.

 

Myrvold sikret systematisk sine spor.

Hans etterkommere bevarte dem.

Derfor er det her mulig å fortelle

om hans innholdsrike liv.

 

Johan ble født 30. januar

1880. Han var den eldste

av seks søsken. Foreldrene

var Ole Johan Johannesen

og Maren Kristendatter fra

Skjerstad kommune.

 

De giftet seg 19. juli 1877.

Den 17. januar 1879

inngikk Peder Jensen

kontrakt med far Ole

om "at have sine Huse

staaende paa min grunn

paa Godønes". Familien

flyttet til Godøynes.

 

I 1880-åra var jordbruk og fiske det

som gav utkomme til størsteparten

av den yrkesaktive befolkning

i Nordlands amt.

Som barn flest på den tiden måtte Johan Myrvold hjelpe til på gården hjemme og så klippfiskbergene i bygda. Som unggutt dro han og faren på sildefiske på Saltenfjorden. Senere ble det vinterfiske på Lofothavet og på Finnmarkskysten. Der var han mannskap på større båter fra distriktet.

 

Johan fikk i 1920 tillatelse til å drive omførselshandel med bøker i distriktet. Så utvidet han vareutvalget til å omfatte skrivesaker, sømtilbehør, pyntesaker m.m.

Han solgte også strikkevarer, etter hvert også maskinproduserte på innkjøpt strikkemaskin. Johan reiste mest i Salten. Han besøkte også Helgeland.

Han gikk og syklet med skreppekofferten sin. Noen ganger leide han bilskyss. Handelsvirksomhet og gårdsdrift la livsgrunnlaget for familien Myrvold.

 

Resten av historien finner du her på Arkiv Nordland

 

Gamle Bodø Epost: post@gamlebodo.com arne engmo