Ungdomsklubben

Denne avisartikkelen er hentet fra Nordlandsposten i september 1971

Dessverre var kopieringen fra avisa av dårlig kvalitet at teksten måtte gjenskrives. Bildene er noe forbedret men langt fra topp kvalitet.

Her går det for seg

Ungdommen på Tverlandet har i U.L.Steigtinds regi innredet et rom i Tverlandet Samfunnshus for discouteque. Stedet vil være åpent hver fredag fremover.

 

Åpningen fant sted sist fredag og det var ordnet slik at det var åpent hus fra kl. 18.00 til kl. 20.00. Gjennom oppslag ble stedets voksne anmodet om å beskue lokalitetene. En del hadde funnet veien dit, men en merket seg snart at det var tilflytterne som viste interesse for tiltaket.

Det er jo å beklage at ikke flere hadde funnet veien til åpningen. Spesielt når man tenker på de mange møter og diskusjoner omkring ungdomsarbeidet på Tverlandet, hvor ungdommen åpent ble kritisert for sin udyktighet.

Disse som har så meget å si, burde ha vært tilstede ved åpningen å sett hva undommene har fått til. På en praktisk, billig og smart måte hadde ungdommen laget sitt møblement som besto av store tønner til stoler. Trukket med farverikt stoff passet de godt til sitt bruk. Veggene var pyntet med bilder festet på finerplater, slik ar de lett kunne henges opp og tas ned.

 

Fritidsleder Dahl hadde funnet veien til åpningen. Han kunne fortelle at Bodø Kommune viser stor interesse for tiltak av dette slag. Sammenlignet med andre kommuner yder Bodø større beløp til ungdomsarbeideet. Men det som ytes i dag er bare en liten del av det som må gjøres på dette område, mente fritidslederen.

Når det gjelder tiltaket på Tverlandet som er en sped start på fritidssenteret, så vil ikke kommunens fritidsleder bli direkte engasjert her. Stedet vil bli drevet av stedets ungdommer, noe ungomsleder Dahl ikke er engstelig for at de ikke skal klare. Det som hittil er gjort, beviser dette.

Ved siden av discotque er det meningen å engasjere lokale krefter for visesang o.l.

For vår del sie vi lykke til med tiltaket.

En del voksne hadde funnet veien til åpningen. Her er fritidsleder Dahl flankert av to Tverlands-fruer

Veggpynt må til. Her ser vi Roy Strandheim og Tor-Einar Edvardsen i ferd med å henge opp veggpynten.

Tønna duger ikke bare til stol, sie Ann Britt Brandvik og slår an rytmen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------